Általánosságban

Szakmai bibliotéka

Bemutatkozás

Oldalajánló

Keleti Asztrológia

Általánosan a Keleti Asztrológiáról

" Hol fellép a rendtartás: fellép a név
S mert fellépett a név,
Ismerni kell a határokat
S így elkerülni a csapásokat." Lao-ce

Kínai Asztrológia keletkezése

Manapság a világ minden pontján tudósok ezrei keresik az élet eredetét. Sokan szeretnék megfejteni, hogy milyen alkotó elemek, és folyamatok szabályozzák az élet kialakulását.
Miközben Ők a kezdeteket kutatják, mi a kialakult élet szabályaival foglalkozunk.
E szabályok felismerése által eljutunk a dolgok és emberek viselkedésének felismeréséig és megértéséig. Ha sikerül megérteni a viselkedési folyamatokat és feltárni a képességeket, akkor szinte kiszámíthatóvá válik a jövő.

Hatás és visszahatás, viselkedés és következmény ezen izgalmas kérdésekre keresi a Keleti Asztrológia a választ.

A válasz az ember. A kezdeti életbelépésre épülő képletben megfogalmazott - számjegyekkel, állatövi jelképekkel, kiemelt állapotokkal, Jin és Jang alapminőségekkel leírt - ember, vagy esemény. A kezdő pillanat hordozza az alapvető sorsot, és képességeket. Másként fogalmazva az esemény által leírható határokat.
Aki ismeri a Keleti Asztrológiát, az túlléphet a váratlannak és érthetetlennek tűnő szürke életen. Sőt a felismerésen túl, tanácsokkal is elláthatja még saját magát és környezetét is. Olyan tanácsokat adhat, amelyeket több ezer évvel ezelőtt élt Bölcsek is használtak, és szép sikereket értek el.
Sikereket, az élet alakításában, győzelmet a sors felett, megértést a nehézségekkel kapcsolatosan, és türelmet a világ történéseivel szemben.

Keleti Asztrológia lényege

A viselkedés, az egyén határainak felismerése révén elérni a lehető legjobb életet, a legharmonikusabb párkapcsolatot, a boldog, egészséges családot, és ehhez elegendő pénz mennyiséget.

Keleti Horoszkóp története

Annak idején réges-régen Kínában kb. 8000 éve, no és persze azóta, a Császárt isteni lényként tisztelték. Idáig ez jól is hangzik, de az Isten mindenek felett álló, és mindent tudó, a múlt és a jövő ismerője.
A Császárok is emberek voltak, viszont azok, akik hitték Isteni mivoltukat, várták az irányításukat.
Ne gondold, hogy valami magasztos bölcsességet kívántak hallani a Népek. Egyszerű dolgok gyötörték elméjüket, mint például: mikor kell elvetni a magot, hogy a leggazdagabb termést arathassák be, vagy, hogy mikor kell aratni. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kellett a Császár Istennek választ adni.

Kellet hát valaki, vagy valami, ami választ ad az embernek az Isteni feladatok ellátására!

A Bölcs tudósok és tanácsadók az ismétlődés törvényének felismerésével és az Égi törvény alkalmazásával keresték a megoldást Isteni Császáruk számára.
Szemlélték az eget, vizsgálták a földet, belenéztek a vizekbe, és megalkották a naptárt, a kínai naptárt.

Rájöttek, hogy rengeteg dolog, történés ismétlődik, mint például az évszakok, majd tovább léptek.
Felismerték, hogy a dolgok kezdő pillanatára jellemző égi állás karakterisztikus lesz a dolog életére is. A dolog, talán helyesebben objektum, - hiszen lehet élő vagy élettelen is - sorsának kiszámítható része leírható.
Ha a varázslatos születési pillanatot leíró képlethez hozzá adjuk az éppen aktuális Égi állást, megkaphatjuk a tényleges ösztönző hatásokat, amelyek befolyásolják az objektum (élő vagy élettelen) viselkedését, és ennek következtében sorsát.
Aki tudja saját határait, és a környezetében élő emberek határait, no és persze képességeit, az tudja kedvező irányban tartani az életét.

 

A jövő a mi kezünkben van

A kínai horoszkóp aspektusai a maguk sajátos módján hatást gyakorolnak életünk különféle területeire. Felfedik, hogy születésünk időpontjához milyen sajátosságok, egyéni jellemvonások, képességek és kilátások kapcsolódnak.
A kínai jövendőmondás szerint a sorsunkat mi magunk alakítjuk mindennapjaink során a tulajdon cselekedeteinkkel, végleges formája tulajdonképpen a saját kezünkben van.

 

Szerkezete

Bevezető

Az asztrológusok szerint már a kezdet kezdetén minden eldől, sorsunk meg van írva a születési napjainkban. A csillagászati ismeretek és a sors megjövendölése (jóslás) a csillagok és más égitestek, égi jelenségek alapján régtől fogva ismeretes Kínában.

Már az Írások könyvében esik szó a csillagok és az égitestek megfigyeléséről. A csillagászok egyik legfontosabb feladata az ég megfigyelése révén szerzett információk magyarázata lett.

Az asztrológusok az uralkodók legmagasabb rangú és legbefolyásosabb hivatalnokai közé tartoztak. Mind a konfucianizmus, mind a taoizmus nagy jelentőséget tulajdonított az égi jelenségek magyarázatának.

 

Felépítése

A Keleti Asztrológia hosszú évszázadokon keresztül tökéletesedett, míg elérte a ma ismert formáját, korlátait, és lehetőségeit.
A kínai asztrológiában képletnek nevezzük az objektumot leíró ábrát. Képletet rajzolhatunk személyre (születés, éves előrejelzés), eseményre (épületbe való beköltözés, munkába állás).

A képlet felrajzolásához szükséges adatok: neme (születési), születési éve, hónapja, napja, órája, perce, és a földrajzi helye (általában település). Szerencsére ebben a rendszerben akkor is tudunk számításokat végezni, ha a születési óra és perc nem áll a rendelkezésünkre.

 

A kínai asztrológia képlete két fő részből áll fel

Fejléc
Általános, elsődleges információkat tartalmaz a személy egyéniségéről.
Repülő csillag
Részletes adatokat tartalmaz az egyes életterületeken, az egyénről, viselkedéséről és jellemvonásáról.

Kialakulása

A Ji-Csing azt mondja: "szökellő delfinek, jó szerencse".
A fenti sorokat sokan félre értelmezik. Egyesek azt hiszik, hogy szükségük van olyan szobrokra, amelyek delfineket ábrázolnak, és a "jó szerencse" beköszönt az életükbe. Pedig teljesen másról van szó.

Fegyelmezett, rendszerbe foglalt, tudatos életre hívja fel a figyelmet. A delfinek, ugyanis nagyon strukturált, hierarchikus közösségben élnek, ahol minden egyed pontosan tudja, hogy mi az életfeladata.
A Tao Te King így szól:
" Hol fellép a rendtartás: fellép a név; S mert már fellépett a név, ismerni kell a határokat".

A keleti asztrológia képlet szerkezete segít eligazodni, hogy a "határok" egyes pontjai hol helyezkednek el.
Az egyes életterületek milyen alapvető viselkedést hordoznak, és ezen keresztül az egyén mire képes, illetve az egyes általánosságban megfogalmazott életfeladatokat miként tudja végrehajtani. Például: hol értelmezi az érzést, milyen területeken keresztül tudja elérni a jó létet (gazdagság), avagy mely területeken keresztül tudja kibontakoztatni szellemi képességeit.

 

Az asztrológia hatása

A hagyományos felfogás szerint a csillagok előre ismert állása az év egy-egy meghatározott napján kedvező vagy épp kedvezőtlen hatással lehetett az emberre, attól függően, mikor született, kit készül feleségül venni, milyen vállalkozásba kíván fogni stb. A taoisták gigantikus munkát végeztek az asztrológia területén, a századok során temérdek jóskönyvet, csillagkatalógust, horoszkópot stb. készítettek.

Keleti Asztrológia logo
Adatvédelmi Tájékoztató   |    Jogi Nyilatkozat   |    Impresszum   |    Cookie (Süti) Kezelési Szabályzat
2000-2021. www.KeletiAsztrologia.hu minden jog fenntartva!     ||     Írj nekünk!